minehot.com:25565 - Minecraft

Check out minehot.com:25565 Minecraft server information, Minecraft plugins, server statistics, online players, uptime and more.

Minecraft server minehot.com:25565

Minecraft servers » minehot.com:25565

Game: Minecraft
Status: online
Added: 2 years ago
Checked: 1 month ago

minehot.com:25565 pings

Minecraft server minehot.com:25565 was pinged 1 month ago, the server had 2 / 2022 players online, the server was using BungeeCord 1.8.x-1.18.x, running on protocol 757.
Motd:
!!! MineHay Network 1.8-1.16.5 !!! 
Không luật lệ - ĐSQ End Season - Hay Gun
Players:
Chào bạn ghé thăm MineHay Network
Website: Minehay.com
Tham gia nhóm fb.com/groups/minehay để hỏi đáp nhé!

Minecraft server minehot.com:25565 was pinged 4 months ago, the server had 1 / 2022 players online, the server was using BungeeCord 1.8.x-1.18.x, running on protocol 757.
Motd:
!!! MineHay Network 1.8-1.16.5 !!! 
Không luật lệ - Đại Sơn Quốc - Hay Gun
Players:
Chào bạn ghé thăm MineHay Network
Website: Minehay.com
Tham gia nhóm fb.com/groups/minehay để hỏi đáp nhé!

Minecraft server minehot.com:25565 was pinged 9 months ago, the server had 6 / 999 players online, the server was using BungeeCord 1.8.x-1.18.x, running on protocol 757.
Motd:
!!! MineHot Network 1.12.2-1.15 !!!
Open No Ruler 20/6 - Towny Coming Soon!! .
Players:
Chào bạn ghé thăm MineHot Network
Tham gia nhóm fb.com/groups/minehot để hỏi đáp nhé!

Minecraft server minehot.com:25565 was pinged 11 months ago, the server had 20 / 999 players online, the server was using BungeeCord 1.8.x-1.18.x, running on protocol 757.
Motd:
!!! MineHot Network 1.12.2-1.15 !!!
Open No Ruler 20/6 - Towny Coming Soon!! .
Players:
Chào bạn ghé thăm MineHot Network
Tham gia nhóm fb.com/groups/minehot để hỏi đáp nhé!

Minecraft server minehot.com:25565 was pinged 1 year ago, the server had 3 / 999 players online, the server was using BungeeCord 1.8.x-1.17.x, running on protocol 756.
Motd:
!!! MineHot Network 1.12.2-1.15 !!!
Open No Ruler 20/6 - Towny Coming Soon!! .
Players:
Chào bạn ghé thăm MineHot Network
Tham gia nhóm fb.com/groups/minehot để hỏi đáp nhé!

Minecraft server minehot.com:25565 was pinged 1 year ago, the server had 12 / 999 players online, the server was using BungeeCord 1.8.x-1.17.x, running on protocol 756.
Motd:
!!! MineHot Network 1.12.2-1.15 !!!
Open No Ruler 20/6 - Towny Coming Soon!! .
Players:
Chào bạn ghé thăm MineHot Network
Tham gia nhóm fb.com/groups/minehot để hỏi đáp nhé!

Minecraft server minehot.com:25565 was pinged 1 year ago, the server had 3 / 999 players online, the server was using BungeeCord 1.8.x-1.15.x, running on protocol 578.
Motd:
!!! MineHot Network 1.12.2-1.15 !!!
HAPPY NEW YEAR 2021 - Khuyến Mại 100% !! .
Players:
Chào bạn ghé thăm MineHot Network
Tham gia nhóm fb.com/groups/minehot để hỏi đáp nhé!

Minecraft server minehot.com:25565 was pinged 1 year ago, the server had 18 / 999 players online, the server was using BungeeCord 1.8.x-1.15.x, running on protocol 578.
Motd:
!!! MineHot Network 1.12.2-1.15 !!!
HAPPY NEW YEAR 2021 - Khuyến Mại 100% !! .
Players:
Chào bạn ghé thăm MineHot Network
Tham gia nhóm fb.com/groups/minehot để hỏi đáp nhé!

Minecraft server minehot.com:25565 was pinged 1 year ago, the server had 23 / 999 players online, the server was using BungeeCord 1.8.x-1.15.x, running on protocol 578.
Motd:
!!! MineHot Network 1.12.2-1.15 !!!
Chuẩn bị Reset Update cày cuốc + Xác minh cho AE cày tết! .
Players:
Chào bạn ghé thăm MineHot Network
Tham gia nhóm fb.com/groups/minehot để hỏi đáp nhé!

Minecraft server minehot.com:25565 was pinged 2 years ago, the server had 14 / 999 players online, the server was using BungeeCord 1.8.x-1.15.x, running on protocol 578.
Motd:
!!! MineHot Network 1.12.2-1.15 !!!
Khuyến mại 30/4 đến 1/5 10% mệnh giá thẻ nạp !! .
Players:
Chào bạn ghé thăm MineHot Network
Tham gia nhóm fb.com/groups/minehot để hỏi đáp nhé!

Similar servers

Minecraft server minehot.net:25565

minehot.net:25565 (Minecraft)

online
Minecraft server sv.minehot.com:25565
online
 

minetile.tk:25565 (Minecraft)

offline
Minecraft server minetazo.com:25565

minetazo.com:25565 (Minecraft)

online
Minecraft server 103.90.227.46:25565
online
 

grassmc.com:25565 (Minecraft)

offline
 
offline